Fagbladet skriver at fagbevegelsen, arbeidsgivere og forskere har sagt ifra over flere år om hvordan organiserte kriminelle tjener seg rike på offentlige penger.

Nå har 169 kommuner og fylkeskommuner en plan for hvordan de skal hindre sosial dumping og svart arbeid.

– Hva er grunnen til at Fagforbundet har engasjert seg for lokale tiltak?

– Dette dreier seg om et anstendig arbeidsliv. Det handler også om å bevare den norske modellen. Det ensidige prispresset i anbudsrunder har ført til at det har blitt aksept for å leie inn selskap som stjeler av lønna til de ansatte. Kommunene får lavere pris, men til gjengjeld får de mindre skatteinntekter, det blir større ulikhet. Tilliten til systemet vil også forvitre. Da har du et stort problem på sikt, sier Anne-Grethe Krogh i Fagforbundet.

Frank Ivar Andersen er daglig leder i Byggmesterforbundet som organiserer profesjonelle byggefirma i NHO, han sier til Fagbladet at han er svært kritisk til hvordan det er i mange norske kommuner.

– De har ikke stilt de kravene som gjør at lokale bedrifter kan ha en fair sjanse til å delta i konkurransen. En tar livet av sine egne bedrifter som betaler skatter og avgifter i sitt eget nærmiljø. Det er et stort tankekors. Vi snakker ikke om å beskytte bedriftene våre. Det vi vil ha, er like konkurransevilkår, sier Andersen.

I oversikten som FriFagbevegelse har offentliggjort har verken Ballangen, Bardu, Lavangen, Salangen og Gratangen tiltak mot sosial dumping og svart arbeid.

Bodø, Tromsø, Narvik, Evenes og Tysfjord har tiltaksplaner.

Rettelser:

Fremover skrev først at Narvik, Gratangen og Evenes ikke har tiltaksplan mot sosial dumping og svart arbeid, ifølge FriFagbevegelse. Dette er feil, da bystyret i Narvik kommune og kommunestyrene i Gratangen og Evenes kommune vedtok seriøsitetsbestemmelser - herunder tiltak mot sosial dumping og arbeidslivkriminalitet i november 2017 og februar 2018.

Ordfører i Evenes kommune Svein Erik Kristiansen stiller seg undrende til faktasjekken, som er gjort bak artikkelen om svart arbeid og sosial dumping som først var publisert på Frifagbevegelse sine nettsider.

Etter at Fremover publiserte artikkelen har det kommet frem at både Narvik og Evenes kommune har en plan for tiltak.

– Man må stille seg noen spørsmål om flere ting som skjer i kommunene og blir skrevet om, om det er sant. Man må i hvert fall ta dette med ei god klype salt, sier Kristiansen. 

Narvik kommune skal i november 2017 ha vedtatt en plan om offentlige anskaffelser. Evenes kommune vedtok det samme i februar 2018.

Kristiansen har ikke erfart at det har vært mye svart arbeid og sosial dumping i Evenes kommune, men at det er viktig å ha en plan på plass.

– Det skal følges opp. Også er det noe vi må ta høyde for når vi har større prosjekter, slik som ny skole, tilføyer Kristiansen.