– Narvik er blitt hørt om elbiler og bompenger

Narvik er blitt hørt når det gjelder elbiler og Hålogalandsbrua, konkluderer varaordfører Geir-Ketil Hansen. Det blir ikke innført halv bompengeavgift for elbiler. I alle fall ikke med det første.