Sommeren 2014 flyttet Remi Pedersen fra Narvik i Nordland til Hammerfest i Finnmark. Da ba han om at hans sykepapirer skulle overføres fra UNN i Narvik til UNN i Finnmark

For noen dager siden gikk han inn på HelseNorge.no for å sjekke noe i journalen sin. Der fant han til sin overraskelse fem dokumenter som ikke omhandlet ham selv.

Papirene tilhørte en fremmed dame.

Saken ble først publisert på Nordlys.

- Veldig utleverende

- Jeg synes dette var veldig spesielt. Det sto masse personlig informasjon i dokumentene. Det som imidlertid var virkelig ille, var at det sto mye om hennes psykiske tilstand. Om dokumentene hadde beskrevet ett beinbrudd eller lignende, hadde det ikke vært så ille. Informasjonen jeg leste var veldig utleverende.

Pedersen tok kontakt med UNN, ettersom han regnet med at feilen hadde skjedd når journalen hans ble sendt til Finnmark.

- De jeg pratet med der kunne ikke forstå hvordan noe slikt hadde skjedd.

Flere årsaker

Ifølge loven om pasient- og brukerrettigheter skal opplysninger om sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

«Opplysningene skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder.»

Ved UNN vil de ikke kommentere den konkrete saken, men Åse-Merete Pedersen, ansvarlig for digitale pasienttjenester, forteller i en epost til Nordlys at det kan være flere grunner til at noe slikt skjer.

- Årsaken til at det skjer feil kan være personlig feil fra helsepersonellets side, eller at et dokument som er skannet inn i journalen i utgangspunktet har vært merket med feil personnummer.

- Ta kontakt med sykehuset

Hun ber om folk som oppdager andres papirer i sin journal om å kontakte sykehuset.

- Pasienter som logger seg inn og finner andre pasienters informasjon i journalen, skal umiddelbart ta kontakt med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) via sentralbordet 07766. UNN har opprettet døgnvakt som umiddelbart retter opp feilen. Deretter gir UNN beskjed til personvernombudet i UNN, og orientere den pasienten som hadde fått opplysningene sine feilplassert, slik at personen er klar over at uvedkommende har sett opplysningene, forteller Åse-Merete Pedersen, ansvarlig for digitale pasienttjenester i UNN, i en epost til Nordlys.

UNN vil nå undersøke om rutinene er gode nok.

- Feilen meldes som et ”avvik” i avvikssystemet i UNN og behandles av nærmeste leder som sjekker om det er noen rutiner som må forbedres i avdelingen. UNN er takknemlig for at folk melder i fra om feil, sier Pedersen.