Narvik fort ble påbegynt i 1940. Fortet besto av rundt 50 kanoner. Det var både antiluftvernskyts og kanoner beregnet på skip.

Mye er helt intakt ennå

Hilde Berg i Ofoten slekts- og historielag forteller at i tillegg til kanonene besto fortet av store lyskastere, sambandsutstyr, torpedobatteri, landminer, maskingeværreder, sykehus, velferdsbygg, ammunisjonslagre, avstandsmålere, garasjer, verksteder og boligbrakker.

På Durmålshaugen, mellom Framnes ungdomsskole og «Høyhuset» på Framnes, ble det anlagt luftvernartilleri. Mye av stillingen her er helt intakt. Kanonene som en gang sto her var 7,5 cm. Noen av kanonene langs luftvernlinjen var av kaliber 10,5 cm. Mellom kanonene var det anlagt maskingeværreder.

Fra oppholdsbunkerne ble det gravet skyttergraver. Like nedenfor selve kanonene var kommandosentralen. I dag kan man se grunnmuren av det som trolig var bygningen. Mannskapet bodde i brakker som lå der Grängesberg-blokkene står i dag. Også en av maskingeværredene er helt intakt.

I krysset mellom Arbeiderveien og Storholtveien ligger en liten bunkers. Her hadde tyskerne en avstandsmåler under krigen. Man målte avstanden til skip på Ofotfjorden. Inne mellom husrekkene på Storholtet ligger nok et luftvernbatteri. Her var det «Tungt luftvernartilleri», det vil si 10,5 cm artilleri. Litt forbi bebyggelsen på Storholtet finner vi nok et kanonfundament. Her finner vi også en flott og helt intakt utkikkspost.

Avsluttes med grilling

– Går vi lenger ned mot flyplassen ser vi flere fundamenter. Det er fundamentene av en lyskaster samt et virkelig forseggjort maskingeværrede. Vandringen forsetter ned mot Framneslia. Oppe på Kvitbergan lå det en søkelyskaster samt et maskingeværrede. Her finnes også et par helt intakte bunkere.

– På Kvitbergan avsluttes den historiske turen. Er det fint vær griller vi og koser oss. Oppmøte for vandringen er på Framnes ungdomsskole.

To turer til i høst

Historielaget har to vandringer til i høst. Den neste er Elvegårdsmoen mandag 31. august. Onsdag 3. september er det tur til stedet for Vassdalen-raset, forteller Hilde Berg i Ofoten slekts- og historielag.