Nå skal jegerne lære å kontrollere hjorteviltkjøttet

1. september skal jegere i Narvik lære feltkontroll av hjortekjøtt.

1. september skal jegere i Narvik lære feltkontroll av hjortekjøtt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Narvik Jeger og Fiskeforening har invitert Skogbrukets Kursinstitutt til å holde kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Narvik 1. september.

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt er et endags teorikurs over åtte timer. Kurset foregår innendørs med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.

Skogkurs har utviklet en bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet.

Godkjent feltkontrollør

Den generelle bestemmelsen sier at alt hjorteviltkjøtt som omsettes fra jaktlaget til andre enn sluttbruker, skal kontrolleres av veterinær eller feltkontrollør.

Etter endt kurs vil en bli godkjent feltkontrollør og kan med det levere hjortevilt til lokale restauranter, butikker med ferskvaredisk og viltmottak.

Siden dette er et teorikurs må kursdeltakerne ha erfaring fra praktisk jakt, det vil si at man må ha minimum fem års erfaring som hjorteviltjeger og ha aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt.

I tillegg til regelverk rundt feltkontrollordningen og sykdommer hos hjortevilt, er mye av kurset viet slakterutiner og behandling av viltkjøttet fra levende vilt til gryteklart.

Vurdere helsetilstanden

Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyret var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

De aller fleste hjortedyr er friske og fri for sykdommer og skader. Feltkontrolløren skal likevel forsikre seg om at dyret oppførte seg normalt før det ble skutt og at indre organ og slaktet ikke avviker fra det normale. Feltkontrolløren skal også kontrollere at dyrene og slaktet er hygienisk behandlet, både ved uttak av indre organ, transport, slakting, partering og lagring.

Dersom alt blir funnet normalt og i orden, kan feltkontrolløren feste en erklæring på slaktet som sier at: Det er ikke funnet noe unormalt som kan tyde på at kjøttet representerer noen helserisiko.

I kontrollordningen er sporbarhet viktig. Det skal være mulig både å spore opp hvor et parti kjøtt har tatt veien og hvor et parti kjøtt kommer fra, skriver skogkurs.no på sine nettsider.

Artikkeltags