Narvik kommunes økonomi er under press: Sprekker 15 mill i første halvår

Sprekk: En kostnadssprekk på 15 millioner preger halvårsregnskapet for Narvik kommune. I motsatt retning trekker lavere pensjonskostnader, samt at et forlik med DnB gir en «terra-gevinst» på drøyt 22 millioner.Foto: Fritz Hansen

Sprekk: En kostnadssprekk på 15 millioner preger halvårsregnskapet for Narvik kommune. I motsatt retning trekker lavere pensjonskostnader, samt at et forlik med DnB gir en «terra-gevinst» på drøyt 22 millioner.Foto: Fritz Hansen

Artikkelen er over 4 år gammel

En regelrett kostnadseksplosjon har gitt Narvik et merforbruk på 15,4 millioner første halvår.

DEL

– Dette ble voldsomt. Men så er det andre faktorer som har kommet oss til unnsetning, så vi prøver fortsatt å levere et kommuneregnskap for 2015 som går i balanse.

Trender

– Og vi håper fortsatt at innbyggerne skal merke minst mulig til situasjonen, sier rådmann Wenche Folberg til Fremover.

Forklaringen til merforbruket finner man i stor grad i forhold som er utenfor Narvik kommunes kontroll.

– Det er trender som flere kommuner merker i sterkere grad, men det har slått veldig sterkt ut hos oss.

– Vi har fått en rekke nye ressurskrevende brukere innen sektorene barnehage, skole og innen helse- og omsorgssektoren.

Høye kostnader

– For noen av tilfellene er det snakk om ekstremt høye kostnader som slår inn. For de det gjelder som er under 67 år får vi vesentlige beløp i kompensasjon, men det er samtidig betydelige beløp som fortsatt må dekkes av Narvik kommune.

– Vi er imidlertid også i den situasjonen at vi har flere over 67 med til dels alvorlige diagnoser og medfølgende kostnader. For disse får vi ingen kompensasjoner, sier Folberg.

Inntil videre klarer imidlertid rådmannen og administrasjonen å holde økonomisk stand. Det skyldes i hovedsak to forhold.

Terra og pensjon

Et forlik med DnB, gjør at kommunen slipper billigere unna tilbakebetalingen av et såkalt Terra-lån med 22,6 millioner kroner. I tillegg blir i tilknytning til pensjoner 15 millioner rimeligere enn antatt.

– Terra-kostnaden hadde vi satt av for tidligere, så de 22,6 millionene kan vi nå tilbakeføre. Dette kan imidlertid ikke gå til drift.

– Det er dermed den lavere pensjonskostnaden som gjør at vi fortsatt har håp om å kunne levere et 2015-regnskap i balanse.

Trenger driftsmargin

– Det blir imidlertid særdeles tøft. Vi velger likevel å tro at vi skal slippe å gjøre store strukturelle endringer i tjenestetilbudet fra kommunen, selv om noen kutt kan komme.

– Disse kuttene må vi ta mål av oss til å bli gjennomført på en slik måte at de merkes minst mulig ute blant innbyggerne, sier Folberg.

Hun peker på at det må være et overordnet mål for Narvik kommune å ha en driftsmargin på rundt tre prosent.

– Det trenger vi, nettopp for å kunne være robuste i forhold til slike ekstra kostnader som nå har dukket opp. Vi kan ikke i fremtiden stole på at vi får tilsvarende drahjelp fra uventet reduserte kostnader slik som vi fikk denne gangen i forhold til pensjon.

Artikkeltags