Det er budskapet fra oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Hun er blant deltakerne på leverandørindustriens Nordområdekonferanse som nå avvikles i Narvik.

«Jubel-Kjell»

Mens Kjell Giæver, direktør i Petra Arctic og som har gitt seg selv tilnavnet «Jubel-Kjell», kun ser enorme muligheter for olje og gass i Nord-Norge, maner Saltvedt til edruelighet.

– Det har vært betydelige endringer i oljemarkedet, og det preger både industrien og markedet for underleverandørene, fastslår Saltvedt.

Hun sier at hun helt og holdent ser bort fra utvinning i Lofoten og Vesterålen slik situasjonen i dag er.

For oljeprisen har stupt, først og fremst som følge av at USA helt uventet har utvunnet enorme mengder skiferolje.

Det har sendt USA opp som en av de store oljeprodusentene; omtrent på samme nivå som i 1970-årene, og et fat Nordsjø-olje som for få år siden kunne selges for 145 dollar, må nå tåle en pris på mellom 45 og 50 dollar.

Alle mot alle

Samtidig produserer OPEC-landene det de kan for å sikre seg sin andel av oljemarkedet, etter at de er blitt tvunget til å gi opp å være den organisasjonen som skulle balansere markedet, og sørge for en stabil oljepris.

Nå «drømmes» det om en pris på 80 dollar fatet fram mot 2020.

Både Saltvedt og Øystein Johannesen – sistnevnte med tittelen Vice president communication development and producton, Statoil ASA – bekrefter at industrien, som har flommet over av penger, har vært preget av ekstravaganse.

Når det nå både må kuttes kostnader og nye prosjekt må utsettes, er det noe som ikke minst leverandørindustrien har fått merke.

Klima

Et politisk klima som går mot fossilt brennstoff, og utvikling av ny teknologi slik at andre energibærere kan bli mer attraktive, vil også ha betydning for Olje-Norge.

– Styrken for Nord-Norge er at landsdelen har en sammensatt økonomi, der særlig sjømatproduksjon er svært viktig, påpeker Saltvedt som under alle omstendigheter ser for seg en oljealder også i nord.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Opp- og nedtur

Hun sier at hun håper på en lang, men relativt slak økning for industrien, og at den dermed kan slippe både den brå oppturen og den brå nedturen som særlig Stavanger har fått merke.

Kjell Giæver presenterte på sin side nye – og egne – analyser som viser at det kan ligge an til investeringer for svimlende 233 milliarder kroner i olje- og gassindustrien i nord.

Han uttrykte klokkertro på næringen og pekte blant annet på Habu Technology i Narvik som en aktør som har fått det til som underleverandør.

Korte kontrakter

Men Roger Kristiansen, som er konstituert administrerende direktør for Habu Technology, bekrefter at leverandørindustrien går trått.

– I bunnen ligger de lave prisene, og at prosjekt i Barentshavet som følge av det, er satt på vent.

– For vår del fyller vi likevel ordrebøkene for de tre-fire månedene vi kan se framover.

– Selv om nye prosjekt er satt på vent, må jo vedlikeholdsarbeid gjennomføres, påpeker Kristiansen.

Habu leverer til den verdensomspennende virksomheten FMC Technology, og per i dag går det meste av produktene til oljevirksomhet utenfor Afrika.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

– Men vi har forventninger om å få levere til Johan Sverdrup når den tid kommer, forteller han.

Også det gjennom avtalene som er inngått med FMC.

– For å møte denne situasjonen, forsøker vi å vri virksomheten både til forsvaret og til andre sivile markeder, forteller han.

Hans betraktninger om leverandørindustrien er denne:

– Så lenge prosjekt ikke bygges ut utenfor landsdelen, gir det ingen insentiv til å bygge opp en stor industri.