Nordland eller Finnmark fylker? Valgets kvaler for Ofoten

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerOfotens fremtidige tilhørighet er i disse dager diskutert innad i Regjeringen og i dens samarbeidende partier. Bakgrunnen er Regjeringen om kort kommer med en Stortingsproposisjon med forslag til ny regioninndeling. Stortinget har allerede bestemt at Norge skal deles inn i 9 – 10 regioner, ikke 19 som i dag. En del av diskusjonen som føres i Oslo i øyeblikket, er hvordan Nord-Norge skal deles inn.

Finnmark fylke har konkludert, de vil være som i dag. I realiteten har Troms og Nordland fylker gjort det samme. I grenselandet mellom Troms og Nordland i den grad det har vært en reell politisk debatt, har debatten gått på om grensekommunene ønsker å tilhøre Troms eller Nordland.  Når Regjeringens forslag foreligger kan denne debatten bli ganske annerledes.

Etter sigende foreligger det to alternativ på Regjeringens bord, begge forslag deler Nord-Norge i to. Det ene alternativet går ut på at «tiltakssonen» i Nord-Troms slås sammen med Finnmark og at resten av Troms slås sammen med Nordland. Argumentet synes å være at en da kan håndtere de spesielle utfordringene i Finnmark/Nord-Troms, innenfor en region. Et slikt forslag innebærer at Nordlands grense mot et utvidet Finnmark fylke, blir i Lyngen.  Fordelen er åpenbar for vårt område, fordi Midtre Hålogaland blir i samme region. Utfordringen kan bli at Tromsø og Bodø havner i samme region, om det i det hele tatt er et problem utover overskrifter i media.

Det andre forslaget som etter sigende diskuteres i Regjeringen er at Troms og Finnmark slås sammen og at et utvidet Finnmark i tillegg til Troms, også inkluderer Ofoten ned til Tysfjord. Det betyr at Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten fortsatt får en regionsgrense tvers igjennom det mest befolkningsrike og næringsmessige interessante område i hele Nord-Norge. Et område som gjennom infrastrukturtiltak som Hålogalandsbrua, innkortning av E10 og forsvarets oppbygging rundt Evenes vil dras enda tettere sammen. Om en slik variant velges bør Regjeringen kanskje vurdere alternativet, flytte Sør-Troms inn i Nordland, slik at Midtre Hålogaland kan samles innenfor samme regionsgrense. 
 
Troms er en ting, et sammenslått Finnmark og Troms med de utfordringer det innebærer, noe helt annet. Skal vårt område være en del av et fremtidig Finnmark eller vil vi fortsatt være en del av Nordland? Bør ikke en benytte anledningen til å samle hele Midtre Hålogaland i en region og ikke skape nye grenser? Spørsmålene er mange.  
 
Det synes skapt et inntrykk i miljøet i Oslo at Narvik vil til Troms. Meg bekjent er det ikke fattet formelle vedtak om en slik retning i bystyret? Bør ikke Narvik og Ofoten gi uttrykk for hva vi vil gjennom et vedtak i politiske organ, før det er for sent? 

Artikkeltags