Det vil også markere at gruvedriften omsider har kommet i gang igjen – snart fire år etter at Northland Resources måtte innstille driften.

Nå er det Kaunis Iron som går i gang. Planen er at det fra gruven og foredlingsverket skal produseres to millioner tonn jernmalmskonsentrat årlig.

Det er også planer for å øke gruveaktiviteten og å øke kapasiteten i foredlingsverket slik at det kan produseres det dobbelte – fire millioner tonn.

Etter hvert vil transportene til utskipningshavna i Narvik kommune i gang.

Første skipning er forventet å skje rundt månedsskiftet september/oktober. I Narvik vil malmhåndteringen gi jobb til 15 personer.