– Dette er vel beviset på at ting tar tid, men nå har vi endelig et tidsskjema som vi har grunn til å tro vil holde. Dette vil bety mye for oss og Narvik, sier havnedirektør Rune Arnøy.

Hektisk uke

Han er på plass på kontoret sitt etter å ha tilbakelagt en hektisk forrige uke der det meste har handlet om å endelig få på plass en avtale med Kaunis Iron som sikrer ny drift ved bulkterminalen på Fagernes.

Onsdag hadde havna styremøte der den endelige avtalen ble godkjent. Dagen etter ble formannskapet orientert om detaljene i et lukket møte, og ga tommelen opp. Samme ettermiddag satte Arnøy seg på flyet til Stockholm.

Fredag kunne han og representanter for Kaunis Iron signere avtalen som gjør at malmtogene begynner å rulle med last i løpet av sommeren og det første malmskipet kan klappe til kai som kunde hos Kaunis Iron.

Da vil det ha gått nesten fire år siden sist det ble lastet malm fra Skarveneskaia.

Flere forhold

Da bystyret i Narvik tre dager før julaften ga tommelen opp for at Narvik havn skulle inngå den da fremforhandlede avtalen med Kaunis Iron lå det i kortene at det neste var å signere, og å starte arbeidet med å få drift i anlegget igjen.

Kaunis Iron hadde allerede skaffet seg rutetider for malmtogene fra april av.

Så enkelt skulle det imidlertid ikke være.

– Det vise seg å fortsatt være noen forhold som verken vi eller Kaunis Iron hadde herredømme over. Det forhindret oss fra å signere avtalen ved årsskiftet. Nå er imidlertid det aller meste på plass, sier Arnøy.

Ifølge Arnøy er det gjort mindre justeringer i avtalen i forhold til det som var den opprinnelige ordlyden.

– Det er gjort endringer i teksten, men vi kommer ikke noe dårligere ut. Avtalen er operativ, og allerede nå i februar får vi de første innbetalingene. Vi går nå også i gang med å ansette noe nøkkelpersonell.

– Kaunis Iron tar sikte på en gradvis oppstart. Det er et stort maskineri som skal rulles i gang. Det er neppe før til neste årsskifte, eller siste kvartal neste år at selskapet kommer til å være oppe i planlagt full produksjon, 2 millioner tonn i året.

– Vi for vår del planlegger ut fra at vi ved kommende årsskifte skal være fullt bemannet. Da snakker vi om at vi vil ha 15 ansatte i vårt datterselskap Narvik Bulkterminal. Det er dette selskapet som har avtalen med Kaunis Iron.

Tar tid

Malmkaia på Skarveneset på Fagernes ble bygget av Northland Resources og var i drift i et knapt år mellom november 2013 og oktober 2014 før den økonomiske virkeligheten gjennom lave malmpriser og en kjempemessig gjeldsbelastning innhentet selskapet og endte i Sveriges største konkurs noensinne.

Etter konkursen kjøpte Narvik havn losse- og lageranlegg, samt kaia med utlasteren. Kaunis Iron på sin side har kjøpt opp gruven i Pajala, foredlingsverk og annen infrastruktur på svensk side, og skal nå gjenoppta gruvedriften.

– Vi fikk en forsinkelse på avtaleinngåelsen, og dette viser at ting ofte tar noe mer tid enn man tror. Men vi må også ta med oss at det kun har gått i overkant av tre år siden Northland gikk konkurs. At en så stor operasjon som et gruveselskap allerede snart er oppe og går igjen, er egentlig imponerende, sier Arnøy.

Gir muligheter

Han betegner avtalen med Kaunis Iron som den største Narvik Havn noen gang har inngått.

– Den er betydelig større i omfang enn den vi hadde med Northland. Den gang festet vi bare bort grunnen. Nå leier vi ut et helt anlegg, og får inntekter deretter.

Hvor stor avtalen er, vil han ikke si.

– Dette er fortrolig mellom oss og Kaunis Iron, men det blir trolig en god del å lese ut av fremtidige regnskaper vi skal avlegge.

– Det jeg kan si er at avtalen vil bety svært mye for oss.

– Da Northland gikk konkurs var det mye som vi måtte sette full brems på – enten ved å helt og holdent putte det i møllposen, eller ta ned skalaen.

– Nå kommer vi i posisjon til å se på om disse er planer vi igjen kan blåse liv i. Det gjelder blant annet å bygge ut nye havneområder. Vi har også et stort investeringsbehov i å vedlikeholde eksisterende infrastruktur.

– Siden Northland gikk konkurs har vi inngått en stor avtale med Forsvaret, og vi ser en betydelig vekst i cruisetrafikken komme. Vi vil etter hvert vurdere mulighetene for både å bygge en nye roll-on-roll-off-kai, og en ny cruisekai. Uten å forskuttere hva havnestyret eventuelt en dag kommer til å beslutte seg for, er dette blant de mulighetene som nå åpner seg, sier Rune Arnøy.

Avtalen med Kaunis Iron har en varighet på 10 år.