– Søksmål er ikke vårt hovedfokus nå. Forholdet til et eventuelt søksmål er en ren formalitet, ikke noe annet. Det er noen tidsfrister vi må holde.

– Vi har fullt fokus på dialog med dem som skal danne fremtidens Hamarøy kommune, og håper virkelig at vi skal komme til enighet om grensa gjennom Tysfjord på denne måten, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen til Fremover.

Tirsdag sendte han og ordfører-kollegene Tor Asgeir Johansen og Per Kristian Arntzen i Tysfjord og Ballangen ut en felles pressemelding. Budskapet her er klart:

«Vi tar opp igjen arbeidet med kommunesammenslåing. Uenigheten om Tysfjord-grensa skal vi forsøke å løse med dialog og forhandlinger».

Av pressemeldingen fremgår det også at de tre ordførerne torsdag skal lede hver sine parallelle kommunestyremøte, før det fredag blir gjennomført møte i Fellesnemnda. Tirsdag gikk likelydende saksdokumenter ut til politikerne i de tre kommunene.

Her slås det fast at alle aksepterer Stortingets sammenslåingsvedtak. Og ordførerne sier nye Narvik vil være på tilbudssida.

I pressemeldingen skriver ordførerne videre:

«Uenighet parallelt

Men det etterlates ingen tvil; statsråd Monica Mælands grensevedtak bestrides som feilaktig. Den uenigheten skal imidlertid håndteres i parallelle løp, ved økonomisk kartlegging, analyser og deretter forhandlinger.

Som det heter i forslag til vedtak i alle tre kommunestyrene og fellesnemnda: «Beveggrunner for nedleggelse av arbeidet med Nye Narvik ... opprettholdes ettersom det foreligger klart politisk ønske om å fortsette arbeidet for at grensefastsetting for deling av Tysfjord kommune iverksettes etter Fylkesmannens alternativ B».

Snakke godt sammen

– På møtet hos Fylkesmannen sist uke var vi enige om to parallelle løp. Av hensyn til de ansatte og tjenestene som skal utføres i ny-kommunen må vi i gang igjen med fellesnemndas arbeid. Konfliktnivået rundt grensa er slik at vi må inn i konstruktiv og faktabasert dialog. Nye Narvik skal være på tilbudssida, sier Rune Edvardsen. som fredag trolig kan gjenoppta arbeidet som leder av Fellesnemnda.

Tor Asgeir Johansen håper på dialog.

– Vi som politikere er forpliktet til å snakke nøye og godt sammen i en sak som dette. Konflikten om grensa er vond for mange. Nå blir økonomiske fakta og virkninger kartlagt, og dernest kjører vi dialog prosess videre parallelt med Fellesnemndas arbeid, sier han.

«Ikke vårt hovedspor»

I saksdokumentene lister rådmennene og prosjektleder Viggo Dale opp det som er gjort politisk og administrativt i saken siden Fellesnemnda ble stoppet. Der blir det politiske arbeidet mot Stortinget, partier og Regjeringen, initiativene for å få i gang forhandlinger samt forberedelsene til en juridisk prosess not Kommunaldepartementet beskrevet.

En rettssak blir ikke utelukket, men er ikke ønsket.

– Tidsfrister gjør at vi opprettholder vårt varsel om den muligheten overfor departementet. Vi må ivareta våre rettslige interesser. Men det er ikke vårt hovedspor. Vi vil tillitsfullt arbeide for dialog og forhandlinger, understreker Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen.»