Helsesøstrene hadde ei travel, men flott uke, når de sist uke markerte uke sex, en nasjonal kampanje for bedre seksuell helse.

Kampanjen setter blant annet fokus på å lære barn og unge å være komfortable med seg selv og sine grenser, samt respektere andres. Undervisningsopplegget er gratis og utvikles av organisasjonen Sex og Politikk i samarbeid med Helsedirektoratet.

– I skolehelsetjenesten og Åpen Helsestasjon for Ungdom (ÅHU), har vi valgt å følge anbefalingen fra Helsedirektoratet om å sette ekstra fokus på seksuell helse uke seks, sier ledende helsesøster Sylvia Buyle.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

Seksualundervisning

– Det var en aktiv og innholdsrik uke. Vi hang opp plakater og annonserte ukens tema på ungdomskolene og ved de ulike studiestedene i Narvik videregående skole.

– Åpen Helsestasjon for Ungdom var svært godt besøkt, og vi hadde gruppeundervisning for ungdomsskoleelever her ved helsestasjonen. Helsesøstrene oppsøkte også skolene og underviste klasser fra 5. – 10. trinn, fortsetter hun.

Feilinformasjon

– Barn og unge er i dag mye mer eksponert for et fiktivt bilde av seksualitet og kropp gjennom tilgangen til internett, forteller Buyle.

– Det er derfor svært mange som har spørsmål i forhold til normalitet og avvik. På ÅHU blir de møtt av kyndige helsesøstre, jordmor og leger som kan svare på det meste, og ingenting er tabu, eller flaut. Tvert imot opplever vi at ungdom i dag er svært reflekterte og tar ansvar for egen helse ved å oppsøke oss på ÅHU eller på skolene for å få den hjelpen de skulle trenge, tillegger Kine Leite Andersen ved ÅHU.

Mer enn forplantningslære

Seniorrådgiver Charlotte Andersen ved organisasjonen Sex og Politikk sier det er viktig for dem å arbeide sammen med helsetjenestene, skole, foreldre og politikere og ikke minst media for å bekjempe fordommene.

– Det er fortsatt en feiloppfatning at seksualitetsinformasjon handler mest om sex. Vi må få frem at det fremfor alt handler om følelser, meninger og retten til å bestemme over egen kropp og å kjenne seg selv. Det handler om å bli trygg på å ta informerte og gode valg.

Positivt

Sylvia Buyle er svært fornøyd med satsningen på uke seks. Helsesøstrene har gjort og gjør en kjempejobb for å sette seksuell helse på dagsordenen. Hun forteller videre at å snakke med unge om seksualitet kan bidra til å utsette seksuell debut, gi økt bruk av prevensjon, redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner og uønskede svangerskap og aborter. Utover det kliniske vil undervisning om seksualitet kunne gi unge mennesker kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger de trenger for å gjøre informerte valg, nå og i fremtiden. Det kan bidra til å styrke de unges selvbilde og til at de får et positivt forhold til egen kropp og seksualitet, samt minske risikoen for overgrep og krenkelser.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

For iPhone:

For Android: