Arbeidet med ny struktur på universitetet har pågått i hele år, og har skapt sterke reaksjoner. Blant annet fordi én av modellene som er blitt skissert foreslår at juridiske fakultet fjernes og innlemmes med andre studieretninger.

Det er også foreslått å fjerne Narviks fakultetstatus.

Uenige

Under fremleggelsen på UiT torsdag morgen kommer det frem at arbeidsgruppen, som har utarbeidet de to modellene, er delt i hvilken modell de støtter.

Den ene modellen - kalt fire-fakultetsmodellen - vil skape jevnstore fakulteter og vil påvirke alle dagens fakulteter. Der er det også foreslått å fjerne Det juridiske fakultet. Av arbeidsgruppa på 17 ønsker 11 av dem at styret går for denne modellen. Denne modellen innebærer at Narvik mister sin status.

(Saken fortsetter under bildet)

Den andre modellen er en syv-fakultetsmodell. Den vil ikke føre til like store endringer ved universitetet, men blant annet foreslår den å legge det kunstfaglige fakultet sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, mens Avdeling for vernepleie går inn i Det helsevitenskapelige fakultet.

Syv medlemmer av gruppen vil ha denne modellen. I denne modellen berges Narvik-fakultetet.

Begge tilhengerne mener at modellen de støtter svarer best på de kriteriene de har fått fra universitetsstyret.

Vedtak i sommer

Rapporten skal nå på høring på universitet, fylkeskommunen, sametinget og de fire vertskommunene. Fristen er 15. juni. Universitetsstyret gjør endelig vedtak i saken 29. juni.