Etter at UNN-ledelsen har kommet med antydninger om at det kan bli stenging - til tross for at Helse Nord og helseministeren har bedt om at fødeavdelingen blir holdt åpen - har aksjonskomiteens leder, Eva Opshaug Teigen skrevet brev til helseministeren for å orientere om situasjonen.

Der viser Opshaug Teigen blant annet til at UNN-ledelsen ikke har tatt kontakt med sykehuset i Narvik til tross for at det allerede er laget en plan for å holde åpent hele sommeren.

- Dette bekymrer oss, skriver hun til statsråden.