Stein Johansen, tillitsvalgt for overlegene ved Narvik sykehus, er oppriktig sjokkert over Ingebrigtsens medieutspill fredag om å stenge akutten ved sykehuset på kveldstid og i helgene.

Legeveteranen ved sykehuset reagerer både på måten UNN-sjefen lanserer kuttplanene - og planens konkrete innhold.

– Ante ingen ting

– Du kan trygt si dette kom overraskende på oss. Vi ante virkelig ingen ting før fredag morgen. Jeg har opplevd mye opp gjennom årene, men dette er noe av det verste jeg har hørt. Dette utspillet tar prisen, mener Johansen. Så langt han kjenner til er forslaget heller ikke diskutert med de fagansvarlige.

Han beskriver forslaget som et frontalangrep på lokalsykehusene eksistensgrunnlag og frykter konsekvensene om forslaget skulle bli tatt videre:

- Jeg kaller dette et angrep på lokalsykehusene. Forslaget strider direkte mot overordnede føringer - som Soria Moria-erklæringen - som gang på gang har understreket betydningen av velfungerende lokalsykehus.

– Et «mønsterbruk»

UNN-direktør Ingebrigtsen foreslår å stenge akuttmottaket ved Narvik sykehus både på kveldstid og i helgene. I stedet skal pasienter tas rett inn på en sengepost eller på intensiven - uten å gå via et mottak i første linje.

Omorganiseringen vil ifølge Ingebrigtsen gi en innsparing på mellom tre og fire millioner kroner. Først og fremst fordi det blir færre sykepleiere i mottaket.

– Jeg vil kjempe med nebb og klør mot noe slikt. Vi har bygget opp et «mønsterbruk» på området her i Narvik. Vi har en legevakt vegg-i-vegg med mottaket og vi har et velfungerende samarbeid med primærhelsetjenesten. Det burde være åpenbart at vi ikke kan - slik Ingebrigtsen foreslår - ha «litt» akuttberedskap ved sykehuset, sier en oppgitt Stein Johansen.

- Kan ikke aksepteres

Ingebrigtsen mener Narvik er eneste stedet i UNN-systemet en slik ordning kan gjennomføres, fordi «pasientstrømmen er så liten». Stein Johansen avfeier argumentet:

– Det er soleklart at vi må ha en velfungerende akuttberedskap i et lokalsamfunn som inneholder store bedrifter som REC Scancell med over 300 arbeidsplasser og LKAB. Vi har den E 6-strekningen i landet som er tyngst belastet med vogntogtrafikk, en stor havn, jernbane osv osv. Vi kan overhodet ikke akseptere at det skal skjæres i akuttberedskapen ved sykehuset her, sier Johansen. Han påpeker at forslaget - dersom det gjennomføres - vil få ringvirkninger innover i avdelingene.

- Det blir feil å tro at kapasiteten som allerede er i avdelingene skal kunne «demme opp» for et stengt akuttmottak. Vi vil trenge flere rom, flere senger og mer personell - og ikke minst å få tilført den kompetansen som blir borte om akuttmottaket stenger, sier Johansen.

Fungerte ikke

Han har heller ikke sans for Ingebrigtsens påstand om at en tilsvarende ordning har fungert godt ved sykehusene i Sandnessjøen og Gravdal i Lofoten.

– Vi har flere leger her hos oss som kjenner forholdene godt ved Gravdal. De påpeker to ting: At ordningen ikke har fungert - og at aktiviteten ved Gravdal sykehus er langt lavere enn i Narvik, sier Johansen.

I går ettermiddag var Stein Johansen i kontakt med sykehuset i Sandnessjøen. Beskjeden derfra var at de aldri hadde hatt noe akuttmottak, men de jobbet for å få det. Beregninger viser at det blir billigere enn å trille pasientene rett inn på sengepostene.

Forslaget skal opp på styremøtet allerede 10. desember. Blir det opp til Stein Johansen vil ballen være punktert og lagt død da:

– Vi har allerede gjort det klart at vi er skåret inn til beinet bemanningsmessig. Vi har ikke mer å gi, så greit er det.