Har du mistanke om at det er brunbjørn i nærområdet?

Da er det lurt å lete etter bjørnebæsj og levere en liten prøve av ekskrementer du finner til Statens naturoppsyn (SNO).

DEL

Rovdata anvender DNA-analyser av innleverte skitprøver til å kartlegge bjørnebestanden i Norge. Det gjennomføres hvert år en innsamling av bjørneprøver over hele landet, og en rekke aktører bidrar i innsamlingen, inkludert SNO og publikum.

En av fordelene med DNA-metoden er at man kan overvåke bjørnebestanden uten å være i direkte kontakt med brunbjørnene, skriver rovdata.no.

– Vi oppfordrer turgåere, jegere, bærplukkere og andre brukere av naturen til å være på utkikk etter bjørnebæsj. Prøver kan leveres til SNO lokalt (lenke). Hvis det er mye bjørn i et område, så skal det ikke være noe problem å finne ekskrementer, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Plastpose

Ifølge ham kan en prøve av bjørnemøkk på størrelse med en fingertupp avsløre mange fakta om bjørnen og dens leveområder. Deriblant om prøven faktisk er fra bjørn, hvilket kjønn den har, hvor bjørnen er registrert tidligere og dens leveområder:

- Med innsamling over mange år vil man etter hvert får en god oversikt over bjørnebestanden i Norge og Sverige, som anvender samme metoder som oss.

Rovdata gir følgende råd:

- Når du skal plukke opp en ekskrementprøve er det veldig viktig at du anvender en ren plastpose. Vreng posen over skitprøven du tar og pass på at du ikke kommer borti den og forurenser den med ditt DNA. Merk deretter prøven med ditt navn og adresse, funndato, funnsted og gjerne også en kartreferanse. Oppbevar prøven helst fryst frem mot overlevering til SNO.

Få funn lokalt

For hårprøverlegger du prøven i en konvolutt når du kommer hjem og oppbevarer den i romtemperatur. Her sitter bjørnens DNA i hårrøttene.

Etter hvert som skit- og hårprøver blir analysert vil resultatene legges i Rovbase (lenke).

I Salten er det ingen treff på ekskrementer i år, foruten spor av bjørn ved Soløyvannet i mai.  Den ble kontrollert til å ikke være bjørn.

I fjor var det én prøve fra Skoddefjell i Sulis som ikke ble vurdert som fungerende.

Eneste sikre observasjonen var fra Skaitiu-området. Totalt viste 34 prøver fra samme område at det var en hannbjørn kalt NO28, som var på ferde. Prøvene stammet i hovedsak fra funn i september og oktober.

I Sverige har det blitt felt mange bjørner siden jakten startet.

Artikkeltags