I 2006 ble det innført begrensninger på svenskejakten der norske jegere blant annet måtte ha guide for å få lov til å jakte småvilt i Sverige. Året etter ble imidlertid begrensningen opphevet fordi Riksdagen mente utestengelsen var i strid med et EU-direktiv mot diskriminering.

Stor tro på lovendring

Det svenske Jägareförbundet, som organiserer rundt 200.000 svenske jegere, har siden jobbet for å regulere småviltjakten på områder som er eid av den svenske staten.

Onsdag 28. mars skal Riksdagen på nytt behandle særregler for svenske jegere, etter at forslaget falt mot én stemme i fjor.

Og det svenske Svenske Jägareförbundet har stor tro på at det blir en lovendring.

Vil gi svenskene et fortrinn

– Nå ser det ut som om det kan bli flertall for å forandre reglene for fjelljakt i Sverige, sier Kristina Gustafsson, president i Svenska Jägareförbundets Fjällråd i en pressemelding.

– Vi har jobbet lenge for at jegere bosatt i Sverige skal ha fortrinnsrett til småviltjakt i våre fjellområder. Vi ser på dette som nødvendig på grunn av det store presset fra jegere bosatt utenfor Sverige, sier Gustafsson.