Same-profiler i full Narvik-krangel: – Jeg er sjokkert

Det går for tiden en kule varmt mellom den norske statssekretæren for samiske saker og sametingspresidenten. Stridens kjerne er hvilke rettigheter samer skal ha i nye Narvik kommune.