Delingen av Tysfjord: Uavklart om gjeld og eiendeler fram til sommeren

Det vil drøye til nærmere sommeren før boet etter Tysfjord kommune er ferdig oppgjort. Først da vil nye Narvik og nye Hamarøy kommuner vite hvordan gjeld, verdier og forpliktelser endelig blir fordelt mellom de to.