Disse kloke ord sa Trygve Romsloe da filmen om Narviks første 50 år siste gang ble vist i mars 1979. Hver dag under årets Vinterfestuke vises filmen i nyrestaurert utgave på Ofoten museum. Fremover har sett filmen, som er et både viktig og artig lokalhistorisk dokument.

At det i det hele tatt ble tatt opp film fra Narviks unge år, skyldes enkelt og greit fremsynthet hos medlemmer av kinostyret i Narvik på 1920-tallet. Et enkelt sveivekamera ble kjøpt inn, og med det «sveivet» kinostyrets leder Edvard Smistad inn autentiske bilder av små og store begivenheter i Narvik. Store begivenheter, som markeringen av 17. mai, kampene under 2. verdenskrig, kongebesøk, og avviklingen av Norgesmesterskapet på ski i 1951 er naturligvis viet stor oppmerksomhet. Men filmen inneholder i tillegg unike små filmklipp fra hverdagsliv, arbeidsliv og byutvikling.

At det første enkle sveivekamera etterhvert ble avløst av et mer profesjonelt kamera, gjorde sitt til kvaliteten på filmklippene ble mye bedre. I tillegg gjorde det mer moderne kamera at fotografen enklere kunne filme der små og store begivenheter skjedde.