- Vi startet prosessen med det nye navnet i november 2007. Det har til tider vært en vanskelig jobb, med 50 forslag på bordet, blant annet Martins Busser, forteller administrerende direktør Martin Eliassen i Cominor.

Et pent antall frammøtte stilte opp på TIRB-plassen på Finnsnes i formiddag. De fikk oppleve «Gudmor» Kirsti Lange avduke navnet og dekorasjonen på en av selskapets busser.

Direktør Eliassen håper ikke navnet skal bli utsatt for vitser eller fleip med «komi i nord». - Jeg håper markedet tar vel i mot oss.

- Premissene for arbeidet med nytt navn og merke for selskapene var at ingen av dagens merker og navn skulle videreføres. Man ønsket et nytt felles ståsted for alle ansatte i selskapene.

- Navn og merke skulle symbolisere virksomhetens art. Navn og merke skulle signalisere en miljøprofil. Cominor er et sammensatt ord. Com i nor skal uttrykke at det dreier seg om kommunikasjon (transport) i nord (og Norge), forklarer Martin Eliassen.

Cominor AS vil disponere busser i rutetrafikk fra Alta i nord til Bodø i sør, samt chartertrafikk i Norge og deler av Norden. Rutetrafikken omfatter flybuss, ekspressruter, bybuss, nattbuss. lokaltrafikk og skoleruter.

- Fusjonen skal bidra til styrking av bussvirksomhetens konkurransekraft ved lettere samordning og utnyttelse av personell og materiell. Det blir ingen nedbemanning innenfor bussvirksomheten.

- Fusjonen skal være en realitet 1. september i år samsvarer med krav fra vår største aksjonær Hurtigruten (71,3 prosent) om bedre konkurransekraft, avklarer Eliassen.

Formelt er Tromsbuss kjøpt av selskapet, mens Ofotens Bilruter er fusjonert. Hvis Cominor skulle vinne anbud i Troms fylkeskommune, som i Nordland fylkeskommune, må det nye navnet tones kraftig ned til fordel for oppdragsgiverens navn. Det er ikke aktuelt å male om og legge på det nye navnet og logoen på alle bussene. Dette vil skje ved kjøp av nytt materiell.

Kjell Lindberg i Lindberg Design på Finnsnes har utført designarbeidet på logo og navn. Han vært faglig veileder for prosjektgruppen.