Dermed er det slutten for det som skulle vært et norsk og nordnorsk jernbaneeventyr, etter at Ofotbanen AS som det første private jernbaneselskapet, ble etablert i 2002.

For administrerende direktør Terje Østensen og hans medarbeidere, har de siste åtte årene i stedet vært et mer eller mindre sammenhengende økonomisk mareritt.

Krangler

Etter en frivillig gjeldsordning, voldsomme offentlige krangler mellom skiftende eiere, og nå enda et havarert eierskifte, er selskapet igjen begjært konkurs. Denne gangen av Skatt Nord. Bakgrunnen er manglende innbetaling av merverdiavgift, forteller Gjertrud Bjørnstad fra Skatt Nord i Tromsø.

Terje Østensen opplyser at det er snakk om 700.000 kroner. Han ser ingen løsning denne gangen, og erklærer at nå er det nok slutt.

– Dagens eier Rail Management har trukket seg helt ut. Peterson Rail AB som skulle kjøpe oss, har sagt at de likevel ikke vil kjøpe. De har forsøkt å overta alle lokførerne våre, men de kommer ikke til å ikke ta overgang, forteller han.

Solgt

Slik Østensen forklarer det, har også dagens eier solgt ut materiell som det daværende Ofotbanen AS?i sin tid overtok billig og oppgraderte.

– Og uten tog kan vi heller ikke kjøre tog, sier han.

Fra Ofoten tingrett forteller tingrettsdommer Anders Jæger at det allerede 16. april ble gjennomført rettsmøte som følge av at det var kommet en konkursbegjæring mot selskapet.

– Da ble det besluttet å utsette en kjennelse i påvente av en avklaring om eierforhold.

Konkurs

Selskapet fikk tid på seg fram til 3. mai for å få brakt klarhet i om det kom inn en ny eier eller ikke. Det er det ikke, og dermed følger det av det som ble avtalt i møtet 16. april, at det vil bli avsagt en kjennelse om konkurs tirsdag.

Det har ikke lykkes Fremover å få kommentarer fra styreleder for Ofotbanen Drift AS, Thor Ask Terkelsen.