Strategisk Næringsplan for Ofoten ble behandlet i styret til Narvik Næringsforum i møte 26. november 2010.

Sammen med Næringsforeningen i Ballangen spiller de blant annet inn at en debatt om navnet Ofoten bør være på sin plass.

- Ofoten er nevnt som lite synlig. Det er kanskje på tide å ta debatten om ikke navnet Ofoten er en svakhet i seg selv, og gjør at vi må finne et annet navn på regionen? Vi ser at i mange av de sammenhengene der vi skal kommunisere nyheter fra regionen, er det mer hensiktsmessig å bruke Narvikregionen enn Ofoten. Dette kan være naturlig å ta i den planlagte omdømmeprosessen som for øvrig er høyt prioritert blant våre medlemsbedrifter, skriver Narvik Nærimgsforum.

De mener at Narvikregionen er et mer passende navn.

- Men vi tar gjerne debatten om andre navn også. Men Narvik er et langt mer kjent navn enn Ofoten både nasjonalt og internasjonalt, og er det beste navnet vi har kommet opp med, sier Åsunn Lyngedal i Narvik Næringsforum.