Ønsker jernbane-<br/> stopp på Demag

Artikkelen er over 11 år gammel

Trenger spleiselag.

DEL

Geir-Ketil Hanssen lover fylkeskommunal hjelp til en etablering av et nytt jernbanestopp på Demag-tomten.

Fylkesråd for Kultur og Miljø Geir-Ketil Hanssen (SV) mener fortsatt at det beste stedet for en jernbanestasjon er nettopp jernbanestasjonen. Men foreløpig fungerer lokalet kun som et venterom.

– Derfor bør vi i utgangspunktet alle sammen, både kommunen, fylkeskommunen, reiselivet og næringslivet gå sammen for å få i gang de gamle planene om å lage et togstans ved Demag-tomten, sier han - og presiserer at fortsatt betjent stasjon er et førstevalg.

Krefter i gang

Og det er allerede krefter i gang. Tidligere ordfører Odd Andreassen leder et prosjekt i kommunal regi for å utrede mulighetene.

– Og utredningen er forsåvidt ferdig. Den endelige godkjennelsen fra Jernbaneverket er ikke på plass, men de har ikke hatt noen innsigelser, forteller Andreassen.

Grunneier Narvikgården jobber for øyeblikket hardt med å utvikle området på Demag-tomten og har solgt alle tomtene til ulike handelsbedrifter. Hos den kommunale eiendoms-giganten ser man gjerne at det anlegges en ny holdeplass.

– Dette er et prosjekt vi er positive til. Det vil være bra om buss og tog kan møtes på samme plass, sier administrerende direktør Lars Skjønnås - som også ser positivt på at en ny perrong vil kunne øke tilgjengeligheten til det nye handelsområdet på Demag.

Trenger penger

Det som foreløpig stanser prosjektet er finansieringen. Men med positive signaler fra fylkeskommunen og fra Narvikgården er en realisering trolig nærmere enn noen sinne.

– Med litt forbehold dreier det seg om 15 millioner kroner, sier Andreassen.

– Vi er villige til å være med på et spleiselag, men har ikke råd til å ta hele regningen alene, sier Lars Skjønnås.

Også Nordland Fylkeskommune ønsker å bidra økonomisk.

I tillegg til å gjøre Narvik sentrum mer tilgjengelig for kollektiv-transport, vil en holdeplass gi en meget fin nærhet til havet.

– Skulle man få til en ny båtforbindelse til Lofoten vil det være svært kort avstand opp til både tog og buss, mener Andreassen.

Det er i utgangspunktet ikke mulig med noe nytt stasjonsbygg i disse økonomirammene.

– Men det kan jo være mulig å se på mulighetene for et billettutsalg for både buss og tog inne på AMFI, for eksempel i forbindelse med reisebyrået som ligger der, sier Geir-Ketil Hanssen.

Artikkeltags