Det bekrefter prosjektkoordinator i Statens vegvesen (SVV), Tor Ivar Johnsen overfor Fremover etter at vi gjorde dem oppmerksom på hengeren som har stått hensatt siden tunnelbrannen på Kjøpsvikveien 17.januar i år.

Trafikkfarlig

Mange har irritert seg over at den utbrente hengeren har stått og opptatt store deler av den eneste utkjørselen på veien fra Kjøpsvik sentrum til Brattlitunnelen, og på den måten har skapt mange trafikkfarlige situasjoner. Nå lover vegvesenet å fjerne den nærmest umiddelbart.

- Alt fokus hos oss har vært på å få prosjektert utbedring av tunnelen, noe som har ført til at den hensatte utbrente hengeren har gått litt i glemmeboken. Fjerning av hengeren er bestilt nå i dag, og vil bli iverksatt forhåpentligvis før helga, men mest sannsynlig i neste uke.

Ulike løsninger

Etter brunost-brannen i Brattlitunnelen, har det vært begrenset hastighet gjennom tunnelen. Det vil det fortsatt bli en lang periode.

- Etter at tunnelen ble åpnet for ferdsel med begrenset hastighet har Statens vegvesen satt i gang prosjektering av utbedring av tunnelen. Denne jobben gjøres av det islandske konsulentfirmaet Efla, som SVV har rammeavtale med. Det sees på ulike løsninger for hvordan tunnelen skal utbedres og i hvilket omfang det skal gjøres. Vi regner med å ha ferdig en byggeplan i løpet av sommeren, og at arbeidene kan lyses ut og igangsettes i løpet av høsten. Som sagt er omfanget uvisst og er avhengig av bevilgninger.