– Ludvigsen suspenderes fra Frimulerlosjen inntil det kommer en dom

Svein Ludvigsen er suspendert fra Frimurerlosjen. I tilfelle dom risikerer han eksklusjon.