Parken og Framnes ungdomsskoler slås sammen fra 1.8.17.

- Åshild Amundsen er innplassert i stillingen som rektor for den sammenslåtte ungdomsskolen fra samme dato, skriver rådmann Wenche Folberg i en pressemelding.

Alle elever og ansatte skal samles på Framnes ungdomsskoles arealer så raskt det praktisk lar seg gjøre. Ny og større ungdomsskole skal bygges på Parken ungdomsskoles arealer, og elever og lærere skal derfor ha midlertidig lokalisering på Framnes. 

- Det vil på et senere tidspunkt i prosessen bli lyst ut stilling som prosjektleder for ny stor ungdomsskole, og denne vil bli rektor for skolen når nybygget tas i bruk.