Tor Schaug Pettersen i Trondheim har fått svar på sin ratt-forespørsel til Narvik kommune. Schaug Pettersen var nysgjerrig på når rattet fra slagskipet «Warspite» - som i dag pryder veggen i bystyresalen - kom til malmbyen.

Og svaret finnes i Nils A Ytrebergs bøker Narviks historie, heter det fra ordførerens kontor:

«Sommeren 1947 kom jagerne «Kong Haakon VII» og «Stord» med korvetten «Andenes» til Narvik. Noen uker senere fikk kommunen overrakt slagskipet «Warspite»s ratt som gave. Det var skjenket av Kong George V til Kong Haakon VII, og ble av Hans Majestet sendt videre til Narvik med Andenes. Ved en enkel seremoni nede på kaien overrakte admiral Briseid rattet på Kongens vegne til Narvik by. Det ble mottatt av ordfører Alfred Nilsen», står det å lese i Ytrebergs bind II.