Hensikten med å utsette behandlingen av traumesykehus i dagens styremøte, er ikke å få endret innholdet i saken, men å få ansatte og politikere til å forstå at forslaget er godt.

Forbløffende

Det kom fram da styreleder Bjørn Kaldhol og administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord innledet om utsettelsesforslaget.

- Det er forbløffende og forbausende at dette er blitt oppfattet som en rasering av sykehustilbudet, mener Kaldhol.

Intensjonene

Begge understreket at intensjonen er at alle lokalsykehus skal bestå som i dag, men at noen av dem kommer til å få litt mindre å gjøre.

Det ligger an til ny styrebehandling 22. Juni.

Vil høre argumentene

Overfor Fremover presiserer Vorland at han naturligvis vil høre på de argumentene som måtte komme inntil saken blir behandlet 22. Juni.

Derfor utelukker han ikke at antallet traumesykehus kan bli endret.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: Utsetter sykehussaken

LES OGSÅ: Kan være dødsstøtet for Narvik sykehus

LES OGSÅ: Ambulansearbeiderne bekymret