Reindrifta vil stanse milliardutbygging

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Nekter å la Statnett starte byggingen av den 150 kilometer lange kraftlinjen fra Ofoten til Balsfjord.

Tre reinbeitedistrikter nekter å la Statnett starte utbyggingen av kraftlinjen fra Ofoten til Balsfjord. Statnett nå bedt namsmannen avgjøre hvor vidt arbeidet kan starte som planlagt eller ikke.

LES OGSÅ: Satser milliarder på nett

Klarsignal fra Skjomen

I august i fjor ga Olje- og energidepartementet tillatelse til å starte opp byggearbeidene etter at reindrifta påklagde konsesjonen som ble gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i mai 2012.

Tre av fire berørte reinbeitedistrikt på strekningen; Gielas, Hjerttind og Mauken reinbeitedistrikter har imidlertid ikke gitt samtykke til anleggsstart, mens Skjomen reinbeitedistrikt har gitt Statnett grønt lys.

Har fått tillatelse

– Vi har fått konsesjon- og ekspropriasjonstillatelse fra Olje- og energidepartementet som ikke kan påklages. Den er endelig, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett til Fremover.

Kan nekte tilgang

Like fullt; selv om tillatelsen og en såkalt forhåndstiltredelse er gitt har rettighetshavere og grunneiere anledning til å nekte Statnett tilgang til – i dette tilfellet – beiteområder.

LES OGSÅ: – Nå må samene kjenne sin egen besøkelstid

Kan bli forsinkelser

I verste fall kan protestene fra de tre reinbeitedistriktene forsinke arbeidet med den nye kraftlinjen. Statnett setter nå sin lit til at namsmannen hinder forsinkelser.

– Rask prosess

– Vi tror det her er snakk om en rask prosess. Om det blir forsinkelser i oppstarten eller ikke avhenger av hvor lang til namsmannen vil bruke på å behandle begjæringen, sier Erdal.

Full oppstart i mai

Statnett har planlagt å starte med skogrydding langs traseen i begynnelsen av mars, mens selve hovedarbeidet på linjen ikke vil komme i gang før i midten av mai.

– De største kontraktene vil bli tildelt i løpet av april, men vi er avhengige av å få ryddet skog før hovedarbeidene tar til, sier Berit Erdal.

Berører syv kommuner

Begjæringen fra Statnett om å få tilgang til områdene der reinbeitedistriktene har rettigheter skal behandles av namnsmennene i samtlige av rettighetskommummunene; Narvik, Lavangen, Salangen, Gratangen, Bardu, Målselv og Balsfjord.

Artikkeltags