Satser ikke på Evenes

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Igjen øker trafikken på Evenes mer enn ellers i landet, men Avinor-sjefen har blikket vendt mot Bodø og Tromsø.

DEL

Det var under reiselivskonferansen i Bodø tirsdag at Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen la fram sine tanker om utviklingen av de nordnorske flyplassene. Ifølge Reiseliv i Nord uttalte Falk-Petersen at det skal satses i Bodø og Tromsø for å styrke turismen.

– Flyplassene i Bodø og Tromsø vil få en oppgradering og kapasitetsøkende tiltak, skal Falk-Petersen ha uttalt.

Behov for å øke kapasiteten

Til Fremover utdyper Avinors konsernsjef:

– Kortbanenettet har i dag kapasitet nok til å kunne håndtere økt trafikk. Om eksempelvis Widerøe ønsker å fly mer, vil ikke flyplassene ha noen problemer med å håndtere dette. I første rekke er det i Tromsø vi har behov for å kunne øke kapasiteten. Etter hvert også Bodø, avhengig av hvilken løsning som velges, sier Falk-Petersen.

Fortsatt lever diskusjonen om flyplassen i fylkeshovedstaden i Nordland skal flyttes eller bare oppgraderes.

Avinor satser i nord

Da Avinors nordområdestrategi ble lagt fram i mars i år var det flyplassene i Hammerfest, Tromsø og Bodø som ble utpekt som flyplassene der Avinor ønsker øke kapasiteten.

Evenes lufthavn ble verken nevnt i Avinors nordområdestrategi eller av Dag Falk-Petersen under reiselivskonferansen i Bodø tirsdag.

Sprenger kapasiteten

Tidligere har lufthavnsjef Eirik Bergstedt på Evenes uttalt at flyplassen har utfordringer på grunn av stor passasjervekst. Det nye terminalbygget som sto ferdig i 1998, ble bygd for å kunne håndtere 750.000 passasjerer. Dét tallet kan bli passert neste år.

Behov for mindre tiltak

– Slik vi ser det har Evenes kapasitet nok, sier Falk-Petersen, men legger til at han kjenner flyplassens utfordringer.

– I den store sammenhengen vil jeg beskrive behovene for tiltak på Evenes som begrenset. Det er ikke behov for noen ny rullebane, og det er ikke behov for et nytt terminalbygg.

Viktig for Lofoten og Vesterålen

Ifølge Falk-Petersen «lekkasjene» til Evenes fra Lofoten på rundt 40.000 passasjerer årlig, og «lekkasjen» fra Vesterålen er på rundt 100.000 årlige passasjerer.

– Evenes er veldig viktig for både Lofoten og Vesterålen, og slik vil det nok fortsette. Når Framneslia legges ned vil også trafikken over Evenes øke.

Øker mest

Trafikkøkningen over Evenes var forrige måned på 3,8 prosent. Snittet for landets flyplasser var på 2 prosent økning. I Bodø økte trafikken i agust i år sammenlignet med fjorårets august med 0,3 prosent, mens den i Tromsø ble redusert med 0,4 prosent. Over narvik lufthavn var svikten på 14,1 prosent.

Artikkeltags