Seier til Autolink i lagmannsretten

Artikkelen er over 10 år gammel

Autolink fikk medhold mot Ofotbanen.

DEL

Bil- og logistikkselskapet Autolink har vunnet saken mot Ofotbanen som natt til 4. juli i år fjernet togradioene fra fire skiftelokomotiver som tilhører Autolink. Hålogaland lagmannsrett pålegger Ofotbanen å levere tilbake radioene til Autolink, samt et skiftelokomotiv som Ofotbanen har holdt tilbake i Narvik. Fristen er ett døgn. Ofotbanen er også idømt saksomkostninger.

De fem skiftelokomotivene rettstvisten omhandler brukes normalt i transporten av nye biler for Autolinks kunder. Lokomotivene kan ikke brukes uten radioene.

- Vi er glade over å ha fått medhold på alle punkter. Vi ser nå frem til å disponere alt vårt materiell for å sikre en trygg leveranse av biler til alle deler av landet, sier Lars Olsen, administrerende direktør i Autolink Group as, i en pressemelding fra selskapet.

Bakgrunn for konflikten er uenighet mellom aksjonærene i Ofotbanen om håndteringen av store underskudd i Ofotbanen AS over flere år.

Ofotbanen, der Autolink eier 40 prosent av aksjene og majoritetsaksjonær Rail Management eier 60 prosent, har gått med underskudd på 20 millioner kroner i 2006, 22 millioner i 2007, og budsjetterer med et underskudd på 28 millioner i 2008.

I sommer tilspisset konflikten seg. 27. juni trakk Autolinks styrerepresentanter seg fra styret fordi Ofotbanen i praksis driver for kreditors regning. Ofotbanen svarte ved å stanse transporten av biler, biltransport for Autolink utgjør normalt om lag 90 prosent av Ofotbanens omsetning.

Natt til 4. juli fjernet Ofotbanen radioene i fire skiftelokomotiver i fire ulike byer. Lokomotivene tilhører Autolink, og Ofotbanen har dermed hindret Autolink i å betjene sine kunder. De fjernede GSM-R radioene er viktig sikkerhetsutstyr, som må være på plass før man kan kjøre med lokomotivene.

Autolink politianmeldte tyveriet av radioene, og 9. juli påla Ofoten tingrett Ofotbanen ved midlertidig forføyning å utlevere radioene. 16. juli opphevet Ofoten tingrett kjennelsen fra 9. Juli. Autolink anket denne beslutningen til Hålogaland lagmannsrett, som 17. september avsa dom i tråd med Autolinks anke.

Artikkeltags