Innstillingen til Narvik kommune lyder nemlig negativ til både Straumsnes og Fagernes. Ved begge skolene har foreldre bestemt seg for å sette i gang prosesser for å lage privatskole.

Årsaken til det er det er den evige trusselen ved skolen om at man skal legge ned.

– Dette hindrer kommunen i å etablere en hensiktsmessig og fremtidsrettet skolestruktur, skriver kommunen i sin behandling av saken - som skal opp i Bystyret torsdag.

Ifølge administrasjonen ligger innsparingen til kommunen på 3,8 millioner årlig ved å legge ned skolen på Fagernes, og på 2,8 millioner for å legge ned Straumsnes.

– Disse strukturelle endringer ville gi kommunen mulighet til å bedre det eksisterende skoletilbudet, samtidig som en ville kunne redusere kostnader til drift og vedlikehold av skolebyggene, skriver administrasjonen.

Samtidig har man regnet seg frem til at kommunen vil sitte med en adskillig høyere regning, selv om skolene ved Straumsnes og Fagernes skulle gå over i private hender.

– Ut fra en økonomisk vurdering ønsker ikke Narvik kommune at det opprettes privatskoler. Det avgjørende for den kommunale økonomi er at kommunen kan samordne og effektivisere driften av skoletilbudet, og derigjennom opprettholde et kvalitativt godt skoletilbud, skriver man.

For i de økonomiske krisetidene ser man mer mot økonomi.

– Behovet for at en skole er etablert på et bestemt geografisk sted vurderer kommunen som mindre vesentlig enn kommunes mulighet til selv å etablere en optimal skolestruktur innenfor de økonomiske rammene kommunen har.

At begge skolene er søkt inn som såkalte Montesorri-skoler teller heller ikke positivt, kan man tolke av avslaget.

Fra kommunes ståsted synes det uhensiktsmessig med en etablering av to private skoler som driftses etter samme pedagogiske retning og som ligger forholdsvis nært hverandre, skriver administrasjonen.