Gå til sidens hovedinnhold

- Skal ha fullverdig fødetilbud

Artikkelen er over 13 år gammel

Et samstemt fylkesråd i Nordland krever at fødetilbudet på lokalsykehusene skal være fullverdig.

I en pressemelding skriver de at: «Alle basisfunksjoner skal være tilgjengelig – også full akuttberedskap i indremedisin og kirurgi».

Ikke veien å gå

– Etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen.

Fylkesrådet gjør oppmerksom på kravet om fullverdig desentralisert fødetilbud ved lokalsykehusene.

- Dette er slått fast som høringsuttalelse til Nasjonal helseplan 2007-2010 av Fylkestinget, forteller fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen.

Krever forutsigbarhet

I uttalelsen fra rådet heter det blant annet;

”Lokalsykehustilbudet må være forutsigbart! Forutsigbarhet er viktig for nærhet, trygghet og tilgjengelighet til helsetjenestene.”

- Vi forutsetter en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sånn at disse oppgavene kan ivaretas på sykehusene også over tid. Forutsigbarhet er hele grunnlaget for et fødetilbud lokalt, slår fylkesråd Hansen fast.

Nei til fødestuer

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at ingen lokalsykehus skal legges ned. Nasjonal helseplan 2007-2010 utdyper hva regjeringen ser som lokalsykehusenes rolle, og presenterer seks ulike bærebjelker som skal være førende for utviklingen i helsetjenesten.

- En av disse bærebjelkene er ”nærhet og trygghet”, og beskriver lokalsykehusenes framtidige oppgaver, forklarer helseråd Hansen.

Nordland har syv ”lokalsykehus”. Geografien i fylket gjør at sykehusstrukturen må være desentralisert. Utfordring blir å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet i tilbudet.

- Skal våre lokalsamfunn sikres likeverdige helsetjenestetilbud må alle lokalsykehusene blant annet ha fullverdige fødetilbud. Sommerstengte fødeavdelinger og etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen, i pressemeldingen.