Skal rustes for 15 fly

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Evenes operativ kamplybase allerede i 2016.

DEL

Forsvarsminister Espen Barth Eide overrakte i dag iverksettingsbrev for langtidsperioden 2013 – 2016 til etatssjefene i forsvarssektoren.

-Iverksettingsbrevet er startskuddet for å realisere den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, som ble vedtatt av Stortinget for to uker siden. Med de meget gode resultater forsvarssektoren har oppnådd de siste årene, er jeg trygg på at arbeidet er i de beste hender, sier Eide i en pressemelding.

I kapitlet om Evenes skriver Barth Eide:.

Etablering av en fremskutt operasjonsbase på Evenes skal gi gevinst gjennom permanent tilstedeværelse i nord, og et bedre utgangspunkt for gjennomføring av operasjoner, styrkeproduksjon og internasjonalt samarbeid med kampfly i Nord-Norge. Det legges til grunn gjennomføring av omtrent 10 % av styrkeproduksjonen fra andre baser enn kampflybasen på Ørland, primært Evenes. Den fremskutte basen på Evenes skal dimensjoneres for å kunne håndtere QRA, deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale-, nordiske-, og allierte kampflyøvelser. Det legges til grunn inntil 1 600 flybevegelser per år. Videre skal det være fasiliteter til å kunne støtte operasjoner med inntil 15 fly samtidig, som omfatter en enhet på tolv fly og tre fly bundet opp til gjennomføring av QRA-oppdraget.

Nødvendig utvikling av basen, inkludert etablering av en tilpasset organisasjon for gjennomføring av QRA-oppdraget med F-16 samt støtte til gjennomføring av styrkeproduksjon og øvingsaktivitet, skal være gjennomført innen utgangen av 2016. Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner med F-16 snarest mulig og med F-35 senest innen utgangen av 2019.

Artikkeltags