Skjerpet kamp mot Tjeldsund

DRAGKAMP: Det er kamp om hvor den framtidige utdanningen av brannfolk skal være. Trondheim satser på at et nytt norsk-svensk samarbeid skal gjøre miljøet sterkt nok til å dra den sørover fra Tjeldsund.(Illustrasjonsfoto)

DRAGKAMP: Det er kamp om hvor den framtidige utdanningen av brannfolk skal være. Trondheim satser på at et nytt norsk-svensk samarbeid skal gjøre miljøet sterkt nok til å dra den sørover fra Tjeldsund.(Illustrasjonsfoto) Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Tirsdag kastet Trondheim brannhansken som utfordrer til Tjeldsund som utdanningssted for norske brannfolk.

DEL

Da ble etableringen av et nytt norsk-svensk brannsamarbeid markert i Trondheim, melder byggeindustrien bygg.no.

Fra årsskiftet ble SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og SINTEF NBL slått sammen i det som nå heter SP Fire Research AS.

Svensk

Det er svenskene som har kjøpt 70 prosent av det norske selskapet, mens SINTEF beholder 30 prosent.

I det nye brannsamarbeidet skal SINTEF bidra med kompetanse innenfor petroleumssektoren, mens svenskenes kompetanse skal omfatte transport, tunneler og underjordiske bygninger.

Ifølge nettstedet har politikerne i Trondheim satt seg som et politisk mål å få flyttet utdanningen av norske brannfolk fra Tjeldsund.

Anbefalte Trondheim

En arbeidsgruppe nedsatt av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har også anbefalt å lokalisere en teoretisk utdanning av brannmannskaper til Trondheim. Det vil si en fagskoleutdanning for brannmannskapene og en høyskoleutdanning for brannbefalet, mens den praktiske øvingen foreslås videreført i Tjeldsund.

Fra Tjeldsund, og fra store deler av det politiske miljøet i nord, er forslaget avvist. Kravet er at utdanningen skal foregå som forutsatt; ved Norges brannskole.

I samarbeid med høyskolene i Narvik og Harstad, er det også lansert planer om et internasjonalt beredskapssenter for å styrke tilbudet i Tjeldsund.

Stortinget har bestemt

Og ordfører Bjørnar Pettersen i Tjeldsund bedyrer at han forholder seg rolig til alle kreative utspill som måtte komme i denne saken.

– Det er nemlig slik at Stortinget har bestemt at Norges brannskole skal ligge i Tjeldsund.

– Den skal nå utvikles til fagskole som en videre opplæring av brannmannskaper i Norge, og vi har samarbeid med to høyskoler for en utvikling av et tilbud til brannbefal.

Artikkeltags