Planer om en omlegging av norske asylmottak gjør at Salangen kommune nå vil vurdere bruk av Vasshaug skole som asylmottak.

Det ble klart i formannskapet i kommunen onsdag.

Usikkert

Fra før av har det ligget i kortene at Vasshaug skole når nye Sjøvegan skole er ferdig ombygget, skal bli storbarnehage i bygda.

Nå er det ikke sikkert at det blir noe av barnehageplanene i skolebygget.

180 plasser

Det som på forhånd var et forslag om å fjerne samtlige distriktsbarnehager i Salangen og bygge opp storbarnehage på Vasshaug, endte i går opp med en debatt om framtiden for flyktningemottaket på Sjøvegan.

Det var Arbeiderpartiets Jon Myrmel som tok opp spørsmålet rundt asylmottaket og fremtiden der da saken om Vasshaug kom opp. Han sa han er bekymret for fremtiden for mottakssentralen, og ser at det kan være behov for flere lokaler for asylmottak i Salangen dersom det blir slik at det kommer en omgjøring til såkalte basismottak i Norge.

Da kan det bli behov for opp mot 180 plasser for asylsøkere i Salangen. Det har ikke kommunen lokaler til i dag, og i så fall mener Myrmel Vasshaug skole kan være aktuell, ettersom den ligger like ved dagens bygningsmasse for mottaket. Flykningemottaket i Salangen har i dag rundt 100 plasser.

Vil vurdere

Formannskapet brukte lang tid på saken, der det også er usikkerhet ved om man ønsker å avvikle alle distriktsbarnehagene i Salangen. Alle politikerne i formannskapet signaliserte at man trenger mer tid på saken.

Derfor ble administrasjonens forslag om å si ja til storbarnehage nå, ikke vedtatt. Et nytt forslag som ble framsatt av ordfører Ivar B. Prestbakmo sier i to punkt at man ønsker en nærmer vurdering av driftskostnader og investeringskostnader ved full utnyttelse av Vasshaug skole til storbarnehage.

I punkt to sier man også at man setter ned en arbeidsgruppe som skal se på alternativ bruk av Vasshaug skole, eksempelvis bruk til mottaksdrift.