Innbyggertallet i Narvik kommune sank fra 18.787 til 18.756. Det er en nedgang på 0,2 prosent viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

I tidene der kommunesammenslåing er et hett tema, viser tallene også at våre, enn så lenge, nabokommuner i sør, Ballangen og Tysfjord også har hatt negativ vekst i innbyggertallet.

Sistnevnte har gått ned 0,7 prosent, fra 1.974 til 1.960.

Ballangen har gått ned 0,1 prosent – fra 2.556 til 2.554 innbyggere.

Evenes på sin side har økt innbyggertallet med to personer og er nå oppe i et innbyggertall på 1402 personer – noe som gir en positiv vekst på 0,1 prosent.

Øker mest

Troms er det fylket i Nord-Norge som hadde størst befolkningsvekst fra 2015 til 2016.

Folketallet i Troms økte med 0,8 prosent i fjor. Finnmark hadde en økning på 0,5 prosent, mens økningen i Nordland var på 0,4 prosent.

Bare Oslo, Østfold og Akershus hadde større prosentvis økning i folketallet enn Troms, skriver NRK Troms.