Dette kommer frem i en pressemelding sendt ut i dag.

- Statens helsetilsyn konkluderer med at det ved fødeavdelingen i UNN Narvik er et misforhold mellom den planlagte virksomhet, organisering av driften og den medisinsk faglige bemanning knyttet til risikogravide. Tilsynet vurderer det som uforsvarlig å ta imot kvinner som etter den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen, defineres som risikogravide, skriver UNN i pressemeldingen.

- Vi må organisere fødselsomsorgen slik at den er forsvarlig i henhold til de krav tilsynsmyndighetene stiller. I påvente av å få rekruttert flere fødselsleger til UNN Narvik vil Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innskjerpe utvelgelsen av risikogravide ytterligere og kanalisere disse til UNNs øvrige fødeenheter, sier viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Marit Lind.

Nå betyr dette at disse gravide må til Harstad eller Tromsø for å føde.

- I sommer vil disse kvinnene ivaretas i UNN Tromsø. Fra høsten 2011 i UNN Tromsø og UNN Harstad, sier Lind - som legger til at det allerede er foretatt en utvelgelse av gravide kvinner med risiko for komplikasjoner som skal ivaretas ved kvinneklinikk.

Disse kvinnene skal fortsatt, i tråd med retningslinjene i den nasjonale veilederen, sendes til kvinneklinikken i Tromsø for å føde.

- UNN har i flere år jobbet med å rekruttere fødselsleger til UNN Narvik. Vi har likevel ikke klart å få tak i antallet fødselsleger som er i henhold til den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen. Samtidig er det gjennomført en rekke tiltak for å redusere risikoen som ligger i å ha få fødselsleger tilgjengelig i Narvik, sier Marit Lind.

Friske gravide kvinner med normale svangerskap vil få opprettholdt sitt fødetilbud i UNN Narvik som i dag.