I går møttes ledelsen for de enkelte avdelingene i Tromsø for å endelig å avgjøre hvordan driften blir i sommer i Narvik, Harstad og Tromsø.

I løpet av de fem ukene avdelingen i Narvik er stengt, skal Kvinneklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge spare en halv million kroner.

Økonomi

Direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, opplyser at det er han, ut fra faglige vurderinger, som har besluttet at avdelingen skal stenge.

– Men når en slik beslutning fattes, veier de faglige rådene fra avdelingsledelsen tungt, legger han til.

Kråkmo vil ikke bekrefte opplysninger om at sykehuset bare sparte 239.000 kroner på fjorårets sommerstenging, en stenging som i utgangspunktet var forespeilt innsparinger på over én million kroner.

Ifølge Olaug Kråkmo er ikke de tallene helt klare. Men hun bekrefter at årets mer beskjedne mål på 500.000, baserer seg på erfaringer som ble gjort i fjor.

Mange vurderinger

På spørsmål opplyser hun at det ligger an til omtrent like mange nedkomster i løpet av årets sommerstenging som det var i fjor; knapt 20.

Kvinnene det er snakk om, vil kunne føde enten i Harstad eller Tromsø; de to avdelingene i Kvinneklinikken som holder åpent sommeren igjennom.

– Vi vurderte flere måter å løse denne saken på, eventuelt å stenge i Harstad, men vi landet altså på Narvik, sier Kråkmo som presiserer at Narvik er én av tre avdelinger i Kvinneklinikken og at det er snakk om et stort «regnestykke» for å få den totale virksomheten til å gå rundt når sommerferiene avvikles.

Ville jobbe

På spørsmål om det er korrekt, slik det er blitt framstilt, at det var skaffet til veie personell som kunne holdt avdelingen åpen også i Narvik, svarer hun:

– På et tidspunkt så det ut som at det var mulig. Men ettersom det da ble fattet en beslutning – ut fra totalsituasjonen – om å stenge den ene avdelingen, ble det aldri testet ut i praksis.

– I det regnestykket er også tatt med merbelastningen som det er å ha et betydelig antall med mer eller mindre ukjente vikarer samlet for alle institusjonene, framholder hun.