En meningsmåling som Infact har utført for Fremover og de øvrige Amedia-avisene i Nordland, viser at det har skjedd en sterk høyredreining i fylket. Høyre og Fremskrittspartiet stikker av med fem av åtte mandater.

Ap enslig svale

Arbeiderpartiet er det eneste av de tre i den rød-grønne koalisjonen som i tillegg utgjør SV og Senterpartiet, som får representanter inn på Stortinget.

Oppsiktsvekkende er det ikke. De landsdekkende meningsmålingene har vist denne trenden over lang tid.

Nordland har i inneværende periode 10 representanter på Stortinget, ni faste, og ett utjevningsmandat. Valgordningen er endret fra og med kommende Stortingsvalg, og nå er det åtte mandater til fordeling. Og her er det altså ikke plass til verken SV eller Senterpartiet.

Høyre tripler

Arbeiderpartiet med sine 29,3 prosent oppslutning går ned fra fire til tre. Fremskrittspartiet (17,9 prosent) går ned fra tre til to. Og den store mandatvinneren er Høyre som med 26,1 prosent tripler det ene mandatet som Ivar Kristiansen i dag har.

Mens det allerede var klart at Geir-Ketil Hansen (SV) og Torgeir Trældal (FrP) nå uansett skulle takkes av fra innsatsen som stortingsrepresentanter, viser målingen at den siste av dagens tre på tinget som kommer fra Narvik, Anna Ljunggren, som forventet kan gyve løs på en ny periode.

Mangler 2.000 stemmer

Senterpartiet i Nordland med sine 5,8 prosent er ifølge målingen ute av stortingskabalen. Men det er samtidig det partiet som er nærmest til å kapre sistemandatet. Da trenger imidlertid partiet trolig å se syvtallet ved valget. Nesten 2.000 stemmer mangler.

SV ligger på svake 5,1 prosent og har en lang vei opp.

Ifølge målingen er det Høyre som akkurat nå sitter med det utsatte sistemandatet.