Det frykter adm. dir. Terje Østensen i Ofotbanen AS. For om det ikke blir en løsning, der OBAS fortsatt kan være med i kjøringen av de ordinære persontogene til og fra Narvik, er det mye som ryker.

Nedlagt

– Uten inntekter fra persontogtrafikk kan vi ikke ha konduktører og lokførere i beredskap. Også billettekspedisjonen blir nedlagt, sier Østensen.

Fravær av en organisasjon for persontrafikk, betyr også stopp i annen lokal trafikk som turist- og chartertog på Ofotbanen.

Utopisk

– Skulle vi kjøre chartertog måtte det i tilfelle bli i helt spesielle tilfeller. Men da må vi hente eksempelvis lokførere sørfra. Det blir svært dyrt, og dermed ganske utopisk.

OBAS har en god del materiell i Narvik. Dette vil nå bli redusert til et motorvognsett for spesielle tilfeller.

– Det vil skje om ikke situasjonen skulle endre seg på noen måte. Men pr. dags dato er situasjonen at vi fra midten av juni er ute av persontrafikken på Ofotbanen, sier Terje Østensen.

Ikke berørt

Biltogene som OBAS kjører til Narvik blir ikke berørt av det som nå skjer.

– Vi har oppdrag med et betydelig antall bil- og godstog over hele landet. Vi kjører nå også persontog for Unionsexpressen mellom Stockholm og Oslo. Så det er nok å gjøre. Men vi skulle gjerne fortsatt vært med når det gjelder persontogene på Ofotbanen, avslutter Terje Østensen.