Etter at bakkenettet ble slått av 17. november, har TV-skjermene på sykehuset i Narvik stått svarte.

Selv om seksjonsleder på teknisk avdeling ved sykehuset, Tor Eklund, sier at målet er å få TV-signalene «i hus» før jul, føler langt fra alle seg sikre etter at skjermene gikk i svart 17. november.

Bygges om

Eklund sier at det er flere forhold som har ført til situasjonen:

– Sykehuset bygges om, og dermed mangler vi en del av kabelnettet som må til for å få signalene fram til de enkelte TV-apparatene. Vi må også få lagt kabel fram til sykehuset, der har viet lite arbeid å gjøre, for fram til nå har vi ikke hatt kapasitet til å ta oss av alt. Det er et ansvar som jeg må ta, erkjenner seksjonslederen.

– Da får vi inn kabel-TV og da blir tilbudet atskillig bedre enn det har vært, forteller han. Og da skal det også være innkjøpt nye flatskjermer både til fellesrom og til pasientrom.

For pasienter som ligger inne akkurat nå, er det til liten trøst.

Egne mottakere

De fleste håper nok å være ute både før kabelsignalene og før de nye flatskjermene som er bestilt, blir montert.

Men noen blir igjen, og nye pasienter kommer helt sikkert inn.

Fra sykehuset blir vi fortalt at noen av de som er innlagt har fått ordnet seg med egne TV-tilbud, med private digitale mottakere.

Seksjonsleder Inger Larsen sier at de naturligvis ikke ønsker at det skal være sånn, og hun kan bare håpe at pasientene får et TV-tilbud de også så raskt som mulig «for å få dagene til å gå», som hun formulerer det.

– Men dette er et teknisk spørsmål som ligger utenfor mitt ansvarsområde, legger Larsen til.