Starter prøveprosjekt mot høyt sykefravær i Narvik

Narvik kommune skal i løpet av året sette i gang et prøveprosjekt for å finne ut om økt grunnbemanning er medisinen som skal til for å få ned et til dels skyhøyt sykefravær.