– Synligere plassering for Fleischer-støtte

OMSTRIDT: Flyttingen av minnestøtten over general Fleischer har vekket reaksjoner fra flere hold. (Foto: Paul Chr. Bergflødt)

OMSTRIDT: Flyttingen av minnestøtten over general Fleischer har vekket reaksjoner fra flere hold. (Foto: Paul Chr. Bergflødt)

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

LAVANGEN: Flyttingen av minnestøtten over general Fleischer har vekket reaksjoner fra flere hold. Hærens styrker mener minnestøtten får en mer synlig og verdig plassering, når den nå flyttes over veien ved Lapphaugen.

DEL

Allerede for ett år siden ble det bestemt at minnestøtta over general Carl Gustav Fleischer skulle flyttes og lokaliseres sammen med minnemonumentet i Krigshistorisk landskap. Alt får nå en synligere plassering, samt bedre parkeringsmuligheter, like ved E6 og Lapphaugen Turiststasjon. Flyttingen av minnestøtta 300 meter over veien har likevel skapt sterke reaksjoner og satt i sving følelser blant en del av befolkningen i Lavangen.

- Feil å flytte

- Det er geografisk feil å flytte minnestøtta utfra ordlyden. Det står i klartekst at "her ble tyskerne første gang i 2. verdenskrig slått tilbake". Ved en flytting må man i så fall endre ordlyden i teksten, for det skjedde ikke 300 meter lenger fremme der den nå skal plasseres, sier pensjonert oberstløytnant, Paul Chr. Bergflødt fra Bjerkvik. Han har engasjert seg i saken på vegne av en del henvendelser og kritiske røster i Lavangen, og han har full forståelse for følelser som nå er satt i sving på grunn av den planlagte flyttingen.

Geografisk riktig

- Støtten på Lapphaugen står geografisk riktig plassert, og da blir det helt feil å flytte den, sier Bergflødt. Han har selv ledet oppryddingsarbeidet etter blindgjengere i området, og utfra militærfaglig ståsted er det naturlig å tro at tyskerne hadde et forsterket kompani i fremste linje nettopp der minnesteinen står i dag.

Hæren styrker mener på sin side at minnestøtten over General Fleischer får en mer verdig og synlig plassering i terrenget enn hva som har vært tilfelle til nå.

- I utgangspunktet tenkte vi å plassere minnemonumentet i krigshistorisk landskap i tilknytning til der minnestøtten står i dag, men det frarådet veimyndighetene da det ikke er muligheter for stopp eller parkering, sier oberstløytnant Stig Magne Hagen, prosjektleder for krigshistorisk landskap.

- Området som er viktig

Dernest rådførte Hærens styrker seg både med historikere, krigsveteraner, general Hovland og ordfører i Lavangen kommune. Ingen hadde innvendinger mot at minnestøtten blir flyttet 300 meter lenger nord og over veien.

- Det er området fra Fossbakken og sørover som sådan som er viktig, ikke akkurat der minnestøtten står i dag. Nå blir minnesmerkene enda mer synligere, og får den heder og oppmerksomhet de fortjener, sier oberstløytnant Stig Magne Hagen. Han er overrasket over at kritikken kommer ett år etter at flyttingen ble vedtatt og kjent gjennom media.

Egen plass

Ifølge planene skal minnestøtten stå i front av krigshistorisk landskap, der den blir flankert av to kanoner og får sitt eget sted i minneparken. Hærens styrker har også valgt å bevare bombekrater i området, for å gjøre opplevelsen enda sterkere for de som besøker stedet. Krigshistorisk landskap og General Fleischers vei blir offisielt åpnet 15. juni i år av Hans Majestet Kong Harald.

Støtter flyttingen

Hobbyhistoriker og medlem i ressursgruppen for Krigshistorisk landskap, Oddmar Fedreheim, støtter synet til Hærens styrker. Han mener det ikke har noe betydning for historien at støtten blir flyttet 300 meter.

- Det er ingen dokumentasjon på at tyskerne ble slått tilbake der hvor minnestøtten står i dag. Det som er dokumentert er at tyske soldater kom helt til jordbrua 4-500 meter øst for Lapphaugen og at de ble slått tilbake, sier Oddmar Fedreheim. Dette står også beskrevet i boka "Også vi da det ble krevet", skrevet av Per Ilsaas, Olav Ravn og Nils Ryeng.

Artikkeltags