I dag fikk Aksjonskomiteen for Narvik sykehus overrakt 5.000 kroner – fra sykehusansatte – for jobben de har gjort for å berge sykehuset og sykehustilbud.

Avgjørende

Dagny Pettersen, Anita Fjellfoss og Eva Vassdal tok i mot gaven som ble overlevert av Dagny Jørgensen, May-Britt Larsen og Bengt Ole Larsen på vegne av Fellesforbundet 079. Det er årsmøtet i forbundet som har vedtatt å støtte aksjonen.

– Uten den jobben som dere har gjort, ville Narvik ha mistet sykehuset eller tilbud som vi dag har, for lenge siden, sa leder Bengt Ole Larsen i forbindelse med markeringen på sykehuset i formiddag.

Må fortsette

Han understreket at kampen ikke bare har pågått de siste årene, men at den har vedvart helt siden fylkeskommunen hadde ansvaret for sykehusdriften.

Begge partene var enige om at det er viktig å fortsette den kampen, og pengene vil, slik Dagny Pettersen fortalte, blant annet bli brukt til å delta i møter som Folkeaksjonen for lokalsykehusene