Det sier Narvik-ordfører Karen Margrethe Kuvaas om det som har skapt stor oppstandelse blant ansatte ved UNN Narvik.

De ansatte reagerer både på kuttplanene - og pnanens konkrete innhold. UNN-direktøren ønsker å stenge akutten ved sykehuset både på kveldstid og i helgene.

- Vi kommer til å drøfte denne saken mandag morgen, og vil da eventuelt ta kontakt med ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kuvaas forteller at Tor Ingebrigtsen i et møte der han redegjorde for omstillingene og endringene i UNN, sa at akuttberedskapen i Narvik ikke skulle rammes.

- Vi skulle ikke bli berørt på den måten som nå fremkommer.

Narvik-ordføreren forteller at kommunalråd Wenche Folberg i et møte fikk forståelse av at det dreide seg om kutt i legevakttilbudet.

- Det kan se ut som vi har fått flere årsverk enn det kommunen har betalt for. Derfor vil jeg være veldig forsiktig med å kommentere denne saken før vi har alle fakta på bordet. Dette skal vi ha klarhet i rett over helga, sier Kuvaas til fremover.no