Narvik Kommune og Haugesund kommune nådde ikke frem med sin anke mot dommen i den såkalte Terra-saken.

I fjor vår fikk Haugesund og Narvik medhold i retten i London i at lånene de tok opp i Depfa Bank for å finansiere sine Terra-investeringer, var ulovlige.

Retten bestemte videre at lånene skulle betales tilbake uten fortjeneste for banken.

Kommunene mener de skal holdes skadesløse, og kjørte ankesak i februar for å få Depfa Bank til å dekke tapene deres.

Siden påske har kommunene ventet på dommen.

Nå må altså kommunen betale tilbake selv om deler av midlene er gått tapt. Kommunene nådde dermed ikke frem med sin påstand.

-Dette blir tøft

Narvik må ut med mer enn 150 millioner kroner.

Dommen fra Court of Appeal i Terra-saken, innebærer at Narvik kommune må tilbakebetale hele lånet i Depfa på 150 millioner kroner.

-Dette blir vanskelig, og kommer på toppen av de utfordringene vi har fra før, sier ordfører Karen M Kuvaas som ikke tør å si noe sikkert om hvor stor den endelige regningen blir.

På toppen kommer både saksomkostninger og utgifter til egne advokater.

Karen M Kuvaas sier at de selvsagt måtte være forberedt på at ankesaken kunne gå begge veier, men hun innrømmer at meldingen fra England var skuffende.

Det er en mager trøst at de har fått medhold i at lånene som ble opptatt i sin tid, var ulovlige og i strid med Kommuneloven.

-Det som er åpenbart er at Narvik ikke har disse pengene, og derfor må vi ta kontakt med Kommunaldepartementet så snart den endelige regningen foreligger for å se hvilke løsninger som kan finnes for å unngå at tilbudet til befolkningen blir rasert, sier hun.

På spørsmål om kommunen nå egentlig er konkurs, svarer hun:

- Per definisjon så er vi vel det.