De siste to månedene har reineieren funnet ca. 40 kadaver. I tillegg vet han at det går flere skadde tamrein rundt på øya. Det viser blodsporene etter dyrene og gaupas angrep.

Søkt hele vinteren

Fredag ettermiddag klokka 18.00 ble den siste gaupa skutt.

- Jeg har søkt om skadefelling hele vinteren.

Skadefelling er skademotivert felling av enkeltindivider av rovdyr som f.eks gaupe og jerv. Dette er et tiltak for å stanse eller forhindre skader på bufe og tamrein.

Hua forteller at han har hatt fellingstillatelse for ett dyr ganske lenge.

Effektiv saksbehandling

Den første gaupa ble skutt fredag for en uke siden. Da søkte reineieren på nytt om skadefelling, og fikk ett dyr til. Fredag morgen begynte et større jaktlag med erfarne jegere fra både Tjeldsund og Evenes å spore på to gauper; en mor med unge.

- Ved 16-tiden hadde vi skutt ungen. Jeg ringte da til Direktoratet for naturforvaltning og ba om å få skyte også mora. Etter fem minutter ringte de tilbake fra direktoratet med klarsignal. Det må man kalle en fantastisk effektiv saksbehandling, sier reineieren fornøyd.

Etter to timer var den tredje gaupa skutt.

For trangt

- Jeg har stor respekt for gaupe og alt annet som lever i naturen. Men det blir litt trangt med tamrein, flere sauebesteninger og rovdyr på et lite areal som Tjeldøya.

Ut fra sporfunn mener Hua det er en hanngaupe igjen i området. Også den vil han søke om skadefelling på.

- Det er fullpakket av gaupe både i Evenes og Skånland. Det er bare å ta seg en tur i skogen, så finner man nok av spor etter dyret. De siste årene har det ikke vært lov til å jakte på gaupe. Derfor har også bestanden eksplodert, sier reineieren som er bekymret for en del av dyrene i reinflokken som han vet går rundt skadet etter gaupe-angrep.

- Vi ser det på sporene. Men det er en jævla jobb å spore dem opp.