Grunnforholdene er for dårlig til at E6 kan bygges opp slik den var

Steinfylling: Det er en steinfylling som ble anlagt under byggingen av E6 på Grindjord som raste ut i november. Grunnforholdene gjør at denne ikke lar seg erstatte. Alternativene er enten å bygge ei bru på stedet, eller å sprenge veien ytterligere inn i fjellet på stedet.Foto: Fritz Hansen

Steinfylling: Det er en steinfylling som ble anlagt under byggingen av E6 på Grindjord som raste ut i november. Grunnforholdene gjør at denne ikke lar seg erstatte. Alternativene er enten å bygge ei bru på stedet, eller å sprenge veien ytterligere inn i fjellet på stedet.Foto: Fritz Hansen

Artikkelen er over 4 år gammel

En løsning kan bli kostbar.

DEL

Det er konklusjonen Statens vegvesen sitter med etter at grunnforholdene i strandsonen og ute i sjøen er undersøkt.
Mandag 11. november ble det oppdaget at det hadde rast ut store mengder masse under E6 ved Grindjord sør for Narvik. Rundt seks meter av fyllingen hadde rast rett ut i havet, og asfalten hang i løse luften.

Steinmur

Siden da har det ene kjørefeltet stått stengt, mens trafikken er ledet lenger inn på veien.
Årsaken til utrasingen var et an gammel steinmur hadde gitt etter.
Undersøkelsene med grunnboring som nå er foretatt, viser at denne steinmuren ikke lar seg bygge opp igjen.
– Det er nok ikke tilstrekkelig bæreevne til dette, sier prosjektkoordinator i veiseksjonen hos Statens vegvesen i Midtre Hålogaland, Tor Ivar Johnsen, til Fremover.
Akkurat nå driver man i States vegvesen på med å studere en geologisk rapport som vil legge noe av premissene for hvordan man finner en permanent løsning for E6 i området.

Flytte veibanen

– Vi jobber per nå med to ulike alternativer. Det ene er å erstatte steinfyllingen med ei bru forbi rasstedet. Det andre alternativet er å sprenge ytterligere inn i fjellskjæringa på stedet, og så flytte veien etter, sier Johnsen.
Det eneste han kan si for sikkert vedrørende de to alternativene er at det vil ta tid å løse, samt at det vil koste penger.
– Akkurat nå er det jo full vinter, så folk må nok belage seg på at det i hvert fall blir vår før vi får gjort noe.

Omfattende

– Kostnadene med å bygge bru eller å sprenge veien ytterligere inn i fjellet, har vi ennå ikke oversikt over, men det er åpenbart at dette er en omfattende jobb som ikke blir rimelig å utføre, sier Johnsen.
Mens man vurderer en endelig løsning for E6 forbi Grindjord, holder man den midlertidige reparasjonen av veien under konstant overvåkning, i tilfelle det skulle komme nye utglidninger av masse.
Ifølge Tor Ivar Johnsen, er det ikke noe som tyder på at noe slikt kommer til å skje.

Ikke flere ras

– Det ser stabilt og fint ut. Det er trygt å kjøre her, men vi overvåker løpende, for sikkerhets skyld.
Ifølge Johansen er det ingen grunn til å frykte at andre deler av veibanen på stedet vil rase ut.
– Det er en konkret del av veien som under byggingen måtte løses med en slik fylling. Grunnforholdene er annerledes på begge sidene av rasstedet, sier Johansen til Fremover.

Artikkeltags